Forretningsbetingelser

Gyldighed:

Nærværende forretningsbetingelser gælder med mindre andet er aftalt skriftligt, ved indgåelse af aftale om køb af ydelser, produkter eller services fra UNSTUCK og Maiken Christina Kühl.

Alle ydelser, kurser, produkter, workshops, 1:1 mentoring/coaching og mentoring forløb udgår fra UNSTUCK v/Maiken Christina Kühl, CVR nr. 34117683, c/o Maiken Christina Kühl, Hyrdehøjvej 6, 9550 Mariager.  Mail: unstuck@unstuck.dk.

 

Udbud af gratis sessioner

Ved tilbud af gratis samtaler/sessioner med en Unstuck business mentor, kan der bookes 1 samtale pr. person. Når tilbuddet om gratis session/samtale er afviklet, kan der fremover ikke gøres brug af lignende tilbud for samme person.

 

Fortrolighed:

UNSTUCK behandler alle dine informationer, oplysninger og alt materiale som måtte komme UNSTUCK i besiddelse i forbindelse med udførelsen af arbejdsopgaver og mentoring/coaching fortroligt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. UNSTUCK deler ikke dine oplysninger, informationer og dit materiale med uvedkommende tredjemand. Dog kan UNSTUCK videregive dine oplysninger, informationer og materiale til tredjeparter, som udfører opgaver for UNSTUCK. Sådanne tredjeparter får kun adgang til dine informationer, oplysninger og dit materiale i det omfang, dette er nødvendigt for, at de kan varetage den opgave, som de skal udføre for UNSTUCK, og de må ikke videregive dine oplysninger, information og materiale til andre.

 

Priser:

Alle priser er i danske kroner (DKK) excl. moms.

Betalingsbetingelser vedrørende mentorforløb, kurser, foredrag, 1:1 mentoring/coaching samt andre ydelser:

Mentorforløb, kurser, foredrag og 1:1 mentoring betales ved aftalens indgåelse – med mindre andet aftales. Tilmelding er bindende. Mentorforløb kan betales i rater mod et gebyr – 1. Rate betales inden forløbets opstart. Tilmelding er ligeledes bindende ved ratebetaling.

Mentorforløb, kurser og 1:1 mentoring/coaching afvikles på de angivne tidspunkter. Såfremt der skulle blive tale om ændringer bliver køber orienteret mindst 24 timer i forvejen.

Hvis et kursus, mentorforløb eller andre ydelser skulle blive aflyst på foranledning af UNSTUCK, får køber en forholdsmæssig del af det indbetalte beløb retur.

Aflyses en dag på mentorforløb eller kurser på foranledning af UNSTUCK, bliver dagen erstattet af en ny dato – efter nærmere aftale.

Tidspunkter for coaching/mentoring sessioner kan ændres op til 24 timer inden din aftale.

Du er selv ansvarlig for at møde op eller ringe op på det aftalte tidspunkt, samt at du har en velfungerende telefon eller internet forbindelse.

Særligt om gruppeforløb og uddannelser

Der ydes erstatningscoaching i forbindelse med dødsfald i nærmeste familie eller hvis du selv bliver livstruende syg.

Der ydes ikke 1:1 erstatningscoaching, hvis du bliver forhindret i at deltage i holdundervisningen eller på gruppekald fordi du selv planlægger/vælger andre aktiviteter, medmindre det er aftalt særskilt på det tidspunkt du tilmelder dig et forløb.

 

Rettigheder:

UNSTUCK har alle rettigheder til alt materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i relation til kurser, workshops, mentoringforløb og 1:1 mentoring

Ved køb af UNSTUCKs ydelser opnår du brugsret til skriftligt materiale og digitalt materiale. Brugsretten er personlig. Alt materiale må kun anvendes til eget brug og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand.

Materiale må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder ikke kommercielt.

Et forløb hos UNSTUCK er inklusiv én licens til at bruge “the UNSTUCK business method”, templates, skabeloner, metoder osv. Internt i din egen forretning. UNSTUCKS forløb er ikke certificerings programmer.

 

Ansvar:

Ethvert erstatningsansvar, som Maiken Christina Kühl og virksomheden UNSTUCK måtte pådrage sig i relation til sine produkter, kurser, workshops, foredrag, coaching, 1:1 mentoring og mentoring forløb, er begrænset til direkte skade og tab. Dog kan beløbet aldrig overstige mere end 50% det indbetalte kursusgebyr excl. moms. UNSTUCK og Maiken Christina Kühl skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab.

Ansvarfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar og uanset, om Maiken Christina Kühl har handlet simpelt uagtsomt.

 

Ændring af forretningsbetingelser;

Maiken Christina Kühl har ret til, på et hvilket som helst tidspunkt, at foretage ændringer i gældende forretningsbetingelser uden varsel.

 

Lovvalg og værneting:

Aftalen er underkastet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved retten i Aalborg.

 

© 2018  UNSTUCK v/Maiken Christina Kühl. Alle rettigheder forbeholdes. UNSTUCK, Hyrdehøjvej 6, 9550 Mariager cvr. 34117683